mr. Annemiek J.E.M. Vollenbroek, het gezicht van Plusvalenza [meer]

Mr. Annemiek Vollenbroek publiceert regelmatig in de vakpers. Hieronder vindt u een selectie van haar meest recente publicaties.

Verdeeldheid onder verzekeraars over 'woekerpensioen'
VVP, jaargang 66, nr. 44, 29 oktober 2008
Inhoud: Pensioenverzekeraars zijn verdeeld over de vraag wanneer sprake is van een 'woekerpensioen' maar het begrip 'woekerpensioen' heeft wel al invloed op productontwikkelingen.

Een andere kijk op nettotarieven
VVP, jaargang 66, nr. 23, 4 juni 2008
Inhoud: Inventarisatie van de nadelen van het afschaffen van provisie als beloningsmodel.

Gevolgen van banksparen onderschat?
Registratie, Jaargang 3, nr. 1, 2008
Inhoud: Gevolgen van de introductie van fiscaal gefaciliteerde bankspaarproducten op de zorgplicht van de adviseur en zijn verdienmodel.

Nieuw staffelbesluit: zoek de verschillen
Pensioenactief, jaargang 15, nr. 1, februari 2008
Inhoud: Vergelijking van het oude staffelbesluit van 28 april 2003 met het nieuwe staffelbesluit van 23 oktober 2007.

Banksparen is sluipmoordenaar
Het Verzekeringsblad, Jaargang 14, nr. 3, februari 2008
Inhoud: Gevolgen van de introductie van fiscaal gefaciliteerde bankspaarproducten op de levensverzekeringsbranche.

Belastingwetgeving 2008; minder goed doordacht?
Onderneming + Pensioen, jaargang 3, nr. 1, januari 2008
Inhoud: Overzicht maatregelen gericht op toekomstvoorzieningen uit belastingplan 2008 en commentaar.

Einde inhoudingsplicht dga: wel of geen invloed op pensioen?
Pensioenactief, jaargang 15, nr. 1, februari 2008
Inhoud: In het kader van de administratieve lastenverlichting was in het belastingplan 2008 voorgesteld dat BV's geen loonheffing meer hoefden in te houden op het loon van de dga. In dit artikel wordt ingegaan op de gevolgen die dat zou hebben gehad op het pensioen van de dga.

Tobben met aftoppen
Nederlands Tijdschrift Voor Fiscaal Recht, jaargang 8, nr. 40, 4 oktober 2007
Inhoud: Commentaar op voorstel uit belastingplan 2008 om het pensioengevend loon te maximeren tot een bedrag van € 185.000.

Het duivelse dilemma van de pensioenadviseur
Registratie, Jaargang 2, nr. 1, 2007
Inhoud: Risico's van belangenverstrengeling bij de pensioenadviseur die zowel de werkgever als zijn werknemers adviseert over de pensioenregeling van de werkgever.

Ach en wee, de dga uit de PW?
VVP
Inhoud: overzicht van de bescherming die de dga geniet in geval van faillissement, wanneer zijn pensioen is ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij, na invoering van de Pensioenwet.

Pensioenwet laat fiscale wet- en regelgeving grotendeels ongemoeid
Pensioenmagazine, jaargang 11, nr. 12, december 2006
Inhoud: Overzicht van de gevolgen die de Pensioenwet heeft voor fiscale wet- en regelgeving.

Raakvlakken tussen de Pensioenwet en fiscale wet- en regelgeving
Onderneming + Pensioen, jaargang 3, nr. 1, januari 2008
Inhoud: Ook na invoering van de Pensioenwet lopen de civiele en fiscale wet- en regelgeving nog steeds niet in de pas. In dit artikel is een overzicht opgenomen van de verschillen.t. 020 419 6655
f. 020 419 6025
m. 06 2049 8528

a.vollenbroek@
plusvalenza.nl