Zorgplicht
In de pensioenadviespraktijk neemt de zorgplicht een steeds belangrijkere plaats in.

Plusvalenza kan uw onderneming ondersteunen bij het inrichten van adviesprocessen die leiden tot efficiënte en adequate invulling van de zorgplicht.

Daarbij worden niet alleen de eisen van de zorgplicht in het oog gehouden die worden gesteld door de Wet financieel toezicht maar ook de eisen die het Burgerlijk Wetboek stelt aan de zorgplicht in de relatie tussen een adviseur en zijn cliënt.


mr. Annemiek J.E.M. Vollenbroek [meer]

t. 020 4196655
f. 020 4196025
m. 06 20498528

a.vollenbroek@
plusvalenza.nl

 

zorgplicht
compliance